46 - 2007 BMV607L TOYOTA RAV4 2.0 GX AWD (VIN #: JTMBH33V806061216) (ODO: 218573) (COLOUR: GREY) (Paper Delay) (Engine Noise- Key Damaged- Body Dents & Scratches). CONDITION: PLUS 15% VAT & R3220 ADMIN FEE