224 - DAYTEK 12000 BTU WHITE FINISH AIRCONDITIONER .